Rola działów personalnych we współczesnym świecie

Rynek pracy i zagadnienia związane z zaangażowaniem pracowników prowadzone przez kluczowe firmy konsultingowe na świecie stawiają w nowym świetle rolę działów personalnych. Demografia, dopasowanie pracowników do organizacji, przepływ fachowców w ramach globalizującego się rynku pracy,  budowanie zaangażowanych zespołów (Employer Branding), zarządzanie różnorodnością, satysfakcja pracowników (Employee Relations) i tworzenie marki pracodawcy przez samych pracowników (Employee relations), zarządzanie wielopokoleniowymi i wielokulturowymi pracownikami, koordynacja wirtualnych zespołów to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją dziś organizacje. Nowoczesne technologie wspierania liderów w zarządzaniu kapitałem ludzkim stanowią naszą specjalizację.