HR – funkcja personalna

Umacnia się świadomość roli personalnej w organizacji. Pracownicy, aby koncentrować się na swoich zadaniach wymagają, aby sprawy związane z ich zatrudnieniem były realizowane sprawnie i fachowo.

Rośnie zatem siła klientów wewnętrznych dla działów personalnych, którymi są coraz bardziej świadomi oczekiwań właściciele firm, kierownicy i sami pracownicy oraz kandydaci do pracy. Umacnia się także podejście biznesowe wśród pracowników działów personalnych, coraz lepiej przygotowanych merytorycznie oraz świadomych potrzeb i oczekiwań swoich klientów. Rola działu personalnego to coraz częściej rola współtworzenia i kreowania kultury w miejscu pracy. Jest to niewątpliwie duże wyzwanie. Konieczne jest bowiem przełożenie działań na oczekiwania klientów i stworzenie dedykowanych inicjatyw dostosowanych do grup klientów. Rzeczywistość, w jakiej działają organizacje w odniesieniu do zarządzania swoim kapitałem, jakim są ludzi, coraz bardziej wymaga stosowania precyzyjnych i zwymiarowanych narzędzi zarządczych, w tym w znacznym stopniu bardziej niż wcześniej, zaawansowanych narzędzi analitycznych. Czym bowiem jest fabryka, do której pewnego dnia, nie przyjdą jej pracownicy – jest tylko pustym budynkiem wyposażonym w maszyny.

Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga kompleksowego podejścia do zmierzenia się z różnorodnością, na którą składają między innymi aspekty wielokulturowości, odczuwalne w coraz większym stopniu na poziomach lokalnych przedsiębiorstw. Atrakcyjność rynku polskiego, na którym elementem kluczowym odgrywają demografia i wykształcone kadry, zachęca inwestorów do lokowania w Polsce swoich oddziałów, czy przedstawicielstw. Powodem jest także rosnąca mobilność pracowników i studentów. Przyczynia się do tego fakt, że świat staje się globalną wioską. Wolny handel, dane GUS, demografia, zainteresowanie innymi kulturami, chęć rozwoju wpływa zatem na mobilność pracowników, co z kolei powoduje, że zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy jest już nie tylko koniecznością, ale i wymogiem. Polscy przedsiębiorcy prezentują się na międzynarodowych rynkach coraz lepiej. Wykształceni przedstawiciele, którzy władają biegle przynajmniej jednym językiem obcym, podążają za potrzebami globalnego rynku. Ważne jest, aby ktoś zabdał o to, aby osoby te umiały odnaleźć się w obcej kulturze bez narażenia siebie i organizacji, jaką reprezentuje, na ryzyko reputacyjne poprzez nieznajomość zwyczajów lokalnych oraz świadomości występujących różnic kulturowych. Porozumiewanie się tym samym językiem w grupie roboczej, może niekoniecznie oznaczać skuteczną i efektywną komunikację.