Trendy światowe, badania i publikacje uznanych firm doradczych, referaty przedstawicieli działów personalnych podczas konferencji, jak także moje doświadczenie z branży wskazują, iż organizacje coraz więcej inwestują w narzędzia, systemy oraz instrumenty zarządzania kapitałem, jakim są ludzie, tworzący te organizacje. Nie dziwi to praktyków, czyli osoby takie jak ja, które od momentu zmiany ustroju gospodarczego w Polsce działają w obszarze zarządzania personelem.