HRdlaHR to program mentoringu dla pracowników działów personalnych, kadr i płac. Oferujemy program mentoringu HRdlaHR oraz seminaria i warsztaty. Specjalizujemy się także w tworzeniu struktur wewnętrznej działów personalnych. Coaching dyrektorów i menedżerów personalnych jest jednym z tych produktów, po które chętnie sięgają nasi Klienci.

Tworzymy wskaźniki pomiaru efektywności dla wszystkich funkcji obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, od administracji kadrowo-płacowej po strategiczną rolę działu personalnego w firmie.